MODERATOR AIDC

AIDC NORA ZEK LADY
FAIZAL OM 300 QASEH
UDIN KMBG GLORY CKIAH
DRASEREMANG PISAU ABU

PANAS! DI AIDC GROUP

Anwar, International Crisis Group & Annapolis Summit : Klik di sini


NOTIS

Sesiapa yang mempunyai salinan pita rakaman mesyuarat MT berkenaan pemecatan Anwar pada tahun 1998, diharap dapat menghubungi saya via ym aidceditor atau email aidceditor@yahoo.com

29 Okt 2008

Inti ideologi Jaringan Islam Liberal

Islam Liberal : Dari kiri, Goenawan Mohammad, Nurcholish Madjid, Ulil Abshar Abdalla dan Azyumardi Azra


Inti ideologi Jaringan Islam Liberal


Jaringan Islam Liberal (JIL) adalah forum intelektual terbuka yang membincangkan dan menyebarkan fahaman 'liberalisme' Islam di Indonesia. Forum ini berpusat di Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu no. 68 H, Jakarta, tanah milik jurnalis dan intelektual bernama Goenawan Mohammad.
Forum ini pada awalnya sekadar komuniti diskusi beberapa intelektual muda Muslim yang sudah menjadi rangkaian sebelumnya. Forum ini berkembang menjadi forum diskusi melalui internet beralamat islamliberal@yahoogroups.com.

Pada awal tahun 2001, forum ini dibentuk oleh jurnalis Goenawan Mohammad. Sejak Mac 2001 pula forum ini mulai aktif dan dikenali sebagai Jaringan Islam Liberal, terutamanya dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi.

Pada mulanya, forum ini dibantu oleh beberapa beberapa intelektual lainnya, sama ada di kalangan ahli JIL ataupun bukan ahli.

Mereka yang membantu seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Ahmad Sahal, Budhy Munawar-Rachman, Hamid Basyaib, Luthfi Assyaukanie, Rizal Mallarangeng, Denny J. A., Ihsan Ali-Fauzi, A.E. Priyono, Samsurizal Panggabean, Ulil Abshar Abdalla, Saiful Mujani dan Hadimulyo.


Seperti yang disebut dalam websitenya, misi JIL adalah:

1. Mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada semua.

2. Mengusahakan ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Kami yakin, terbukanya ruang dialog akan mencambahkan pemikiran dan gerakan Islam yang sihat.

3. Mewujudkan struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.


JIL tidak mempunyai sistem organisasi sistematik kerana menjaga kelonggaran dan inklusivisme(terbuka). Koordinator awal adalah Ulil Abshar-Abdalla dan Hamid Basyaib, kemudian dibantu pula oleh Luthfi Assyaukanie, seorang tokoh Islam liberal muda alumni Yordania, ISTAC Malaysia, dan University of Melbourne, Australia.

Dari awalnya, JIL bekerjasama dengan The Asia Foundation sebuah yayasan (Amerika) yang bermatlamat mengembangkan ideologi sekularisme, pluralisme, liberalisme, hingga gender (kesamaan jantina).

Pada ketika ini JIL juga mendapat sumbangan daripada lembaga dana asing, di samping dana sumbangan dari orang perseorangan.


Ideologi Liberalisme

Seperti disebut dalam [website] rasminya, Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

1. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.

Islam Liberal percaya bahawa ijtihad atau pemikiran rasional terhadap teks-teks keislaman adalah prinsip utama untuk memungkinkan Islam terus bertahan sepanjang zaman. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan itu Islam akan mengalami kerosakan. Islam Liberal percaya bahawa ijtihad boleh diselenggarakan dalam semua perkara, baik segi muamalat (interaksi sosial), ubudiyyat (ritual), dan ilahiyyat (teologi).

2. Mengutamakan semangat religio etik(penafsiran baru universal), bukan makna literal (penafsiran lama yang ditetapkan sebelum ini) teks.

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur’an dan Sunnah Nabi bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bahagian dari peradaban kemanusiaan universal.


3. Mempercayai kebenaran yang relatif(tidak mutlak), terbuka dan plural (majmuk).

Islam Liberal berdasarkan gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab penafsiran hanya kegiatan manusia yang terkonkong oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran keagamaan, adalah cerminan dari kebolehan seorang penafsir pada suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.


4. Memihak pada yang minoriti dan tertindas.

Islam Liberal berpaksi pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoriti yang dianggap tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang pernah dilakukan sebelum ini dianggap tidak adil kepada kaum minoriti dan didakwa berlawanan dengan semangat Islam. Minoriti di sini difahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoriti agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.


5. Meyakini kebebasan beragama.

Islam Liberal meyakini bahawa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak asasi individu yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.


6. Memisahkan otoriti duniawi dan ukhrawi, otoriti keagamaan dan politik.

Islam Liberal yakin bahawa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahawa bentuk negara yang sihat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua konsep tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk keputusan masyarakat. Agama berada di ruang peribadi, dan urusan masyarakat harus diselenggarakan melalui proses keputusan bersama.


Rujukan tambahan :

Islamlib

Latar belakang Jaringan Islam Liberal

Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme


AIDC menterjemah artikel asal daripada wikipedia Jaringan Islam Liberal

Artikel berkaitan :

1. Ancaman Liberalisme Islam di Indonesia

2. Liberalisma dan Pluralisma Agama Ancaman Baru Islam di Malaysia.

3. FNF memperkasakan Demokrasi Liberal di negara - negara Islam

4. Anwar Ibrahim : Global Convivencia - John Esposito

5. Islam Liberal Menyerang PKR?

6. Perjanjian Anwar & penaja, jika jadi PM 16 September..


7. Rahsia tugasan Anwar - Resolusi pertemuan sulit Anwar dan Wolfowitz di Munich

8. Peranan Konrad Adenauer Foundation (KAF) dalam IFC di Malaysia - Peter Schier

9. Peranan Konrad Adenauer Foundation (KAF) dalam IFC di Malaysia (2) - Peter Schier

10. Anwar Ibrahim Malaysia : Pisau Milik Wolfowitz di Belakang Negara Asia


Tiada ulasan: